Altova MissionKit 2024 - Professional Edition
Gwarancja legalności: czytaj więcej Gwarancja legalności
Język
ENG
Liczba stanowisk
1
Obszar zastosowań
Domowy/Firmowy
Okres licencji
Wieczysta
Rodzaj licencji
ESD (Elektroniczna)
Architektura
32/64 bit

Altova MissionKit 2024 - Professional Edition

Altova MissionKit to wielokrotnie nagradzany zestaw narzędzi XML, SQL i UML z XMLSpy

Altova MissionKit 2024 to pakiet do tworzenia oprogramowania zawierający przemysłowe narzędzia XML, SQL i UML dla architektów informacji i twórców aplikacji. Altova MissionKit zawiera Altova XMLSpy, MapForce, StyleVision, UModel i inne wiodące na rynku produkty do tworzenia dzisiejszych rzeczywistych rozwiązań programistycznych.

Objaśnienie licencji programu

  • Installed User - zakup licencji na tyle komputerów, na ilu zamierzamy zainstalować program
  • Concurent User - model licencji dla współużytkownika umożliwia instalację oprogramowania udostępnianego w ramach jednej licencji na maksymalnie 10 komputerach, o ile wszystkie te komputery pracują jednocześnie w sieci lokalnej. Na przykład, jeśli użytkownik nabył licencję na 20 stanowisk, oprogramowanie może zostać zainstalowane na maksymalnie 200 maszynach, ale jednocześnie tylko 20 z nich może go używać.
  • Named User - każdą nabytą licencję można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, z tym że tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji jest uprawniony do korzystania z oprogramowania.
  • SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne ze strony producenta oraz aktualizacje do wszystkich nowych wersji programu są zapewnione.

Programy wchodzące w skład Altova MissionKit 2024 Professional Edition

XMLSpy

Wiodący w branży edytor XML i JSON

Altova XMLSpy oferuje edytor XML, edytor JSON Grid, projektant schematów graficznych, konwertery plików, debuggery, obsługę XSLT, XQuery, baz danych, VS, Eclipse i JSON.

DatabaseSpy

Narzędzie do kwerend, projektowania i konwersji baz danych

Altova DatabaseSpy to unikalne narzędzie do wielu baz danych od twórców XMLSpy i MapForce. Łączy się ze wszystkimi głównymi bazami danych i ułatwia edytowanie SQL, projektowanie baz danych i inne zadania znacznie taniej niż rozwiązania z jedną bazą danych.

StyleVision

Projektant arkuszy stylów dla XML, XBRL i baz danych

Altova StyleVision to potężny wizualny projektant arkuszy stylów i raportów do przekształcania danych XML, XBRL i baz danych do formatu HTML, RTF, PDF i OOXML oraz tworzenia e-formularzy. Obsługuje XSLT, XSL:FO, CSS i wszystkie główne bazy danych.

UModel

Potężne narzędzie do modelowania oprogramowania UML

Altova UModel 2024 jest punktem wyjścia do udanego tworzenia oprogramowania. Wizualnie projektuj modele aplikacji i generuj kod lub programy do inżynierii wstecznej na diagramach UML. To prosty i ekonomiczny sposób na korzystanie z języka UML.

MapForce

Mapowanie danych, narzędzie do integracji i narzędzie ETL

MapForce 2024 to graficzne narzędzie do mapowania, integracji i ETL danych. Mapuj dowolną kombinację formatów XML, baz danych, EDI, XBRL, plików płaskich, Excel, JSON i usług internetowych, a następnie natychmiast konwertuj dane lub automatyzuj powtarzające się konwersje.

Altova MissionKit 2024 Proffesional Edition to pakiet, którego potrzebujesz

Kooperacja między narzędziami w pakiecie Altova MissionKit przynosi nie tylko oszczędność czasu w procesie programowania, ale także korzyści finansowe. Zamiast nabywać poszczególne produkty, wybierz MissionKit, aby uzyskać dostęp do wszystkich wymienionych poniżej narzędzi w jednym kompletnym pakiecie. Dzięki temu osiągniesz oszczędności zarówno czasowe, jak i finansowe.

XMLSpy

Edytor Altova XMLSpy JSON i XML oferuje wiodący na świecie graficzny projektant schematów, generator kodu, konwertery plików, debuggery, profilery, pełną integrację z bazą danych, obsługę XSLT, XPath, XQuery, WSDL, SOAP, XBRL i Open XML (OOXML) , a także integrację z Visual Studio i Eclipse i nie tylko.

MapForce

Altova MapForce to wielokrotnie nagradzane graficzne narzędzie do mapowania, konwersji i integracji danych typu „każdy do dowolnego”, które odwzorowuje dane pomiędzy dowolną kombinacją XML, JSON, bazy danych, EDI, XBRL, CSV, Excel, Protobuf i/lub usługi sieciowej, następnie natychmiast przekształca dane lub automatycznie generuje bezpłatny kod integracji danych w celu wykonania powtarzających się konwersji. integracyjne i nie tylko.

DatabaseSpy

Altova DatabaseSpy to unikalne narzędzie do tworzenia zapytań, projektowania i porównywania baz danych, które generuje nawet eleganckie wykresy bezpośrednio z wyników zapytań. Łączy się ze wszystkimi głównymi bazami danych, ułatwiając edycję SQL, projektowanie struktury bazy danych, edytowanie zawartości bazy danych, porównywanie schematu i zawartości bazy danych oraz konwersję bazy danych za ułamek kosztów rozwiązań opartych na jednej bazie danych.

StyleVision

Altova StyleVision to wielokrotnie nagradzane narzędzie do projektowania atrakcyjnych raportów i formularzy w oparciu o dane wejściowe XML, SQL i XBRL. Udostępnia moc XSLT w intuicyjnym i wizualnym narzędziu do projektowania oraz dodaje bogatą zawartość, taką jak przyciągające wzrok wykresy, umożliwiając projektantom i programistom skupienie się na projektach docelowych (w formatach HTML, PDF, Word/Open XML, i inne formaty) zamiast szczegółów XSLT.

UModel

Altova UModel jest punktem wyjścia do udanego rozwoju oprogramowania. Wizualnie projektuj modele aplikacji w UML i generuj kod i dokumentację projektu w językach Java, C++, C# lub Visual Basic .NET. Lub wykonaj inżynierię wsteczną istniejących programów na diagramach architektury oprogramowania UML 2, a następnie dostosuj swoje projekty i zakończ podróż w obie strony, regenerując kod. UModel to narzędzie UML, które sprawia, że ​​wizualne projektowanie oprogramowania jest praktyczne dla każdego projektu.

Porównanie funkcji Altova XMLSpy 2024 Enterprise oraz Professional

Enterprise
Professional
Edycja i walidacja XML

Walidacja i sprawdzanie poprawności sformułowania

Integracja z zainstalowanymi serwerami RaptorXML dla hiperszybkiej weryfikacji

Widok siatki z uzupełnianiem kodu

Autentyczny widok e-formularzy

Widok przeglądarki

Zarządzanie projektami z obsługą systemu kontroli źródeł

Znajdź i zamień w projekcie i/lub wielu plikach

Różnicowanie XML

Trójdrożne różnicowanie XML

Przypisywanie i weryfikacja podpisów cyfrowych XML

Wielojęzyczny moduł sprawdzania pisowni

przeglądarka XML

Schematy XML / Narzędzia DTD

Obsługa schematu XML 1.0 i 1.1

Graficzny edytor schematów XML

Przykładowe generowanie instancji ze schematu/DTD

DTD <=> konwersja schematu XML

Schemat bazy danych <=> Konwersja schematu XML

Generowanie schematu/DTD z przypadków użycia

Umiejętność sprawdzania poprawności nazewnictwa i konwencji kodowania

Obsługa refaktoryzacji schematów XML

Zdefiniowane przez użytkownika przykładowe wartości do generowania instancji XML

Generowanie kodu na podstawie schematu

Narzędzia XSLT

Edytor XSLT

Okno informacyjne XSLT

Okno konspektu XSL

Debuger XSLT

Mapowanie wsteczne XSLT

Optymalizator prędkości XSL

Profiler XSLT

Wsparcie dla Javy, C#, JavaScript, VBScript w XSLT

Narzędzia XPath

Analizator XPath

Inteligentne automatyczne uzupełnianie XPath

Debuger XPath

Automatyczne generowanie XPath dla węzłów XML

Wykonywanie XPath w projekcie i/lub wielu plikach

Narzędzia XQuery

Wsparcie dla XQuery 1.0 i 3.1

Edytor XQuery

XQuery Update Facility Editor z podglądem wyników

Debuger XQuery

Mapowanie wsteczne XQuery

Profiler XQuery

Narzędzia HTML i CSS

Edytor HTML5, HTML4 i XHTML

Edytor CSS3 i CSS2.1

Narzędzia wykresów

Tworzenie wykresów z danych XML

Wizualizacja wykresu danych profilera

Generowanie wykresów za pomocą XSLT i XQuery

Wersja językowa:
Angielska
Obszar zastosowań:
Domowy
Firmowy
Liczba stanowisk:
1
Wersja produktu:
ESD (elektroniczna)
Okres licencji:
Bezterminowa
Systemy operacyjne:
Linux
MacOS
Windows
Windows Server
Kod producenta:
K23P-I001-0P
Segment rynku:
Komercyjny
Opcja zakupu:
Nowa licencja
Platforma sprzętowa
Windows, Windows Server
System operacyjny
Windows 11, 10, Windows Server 2012 lub nowszy