MS Project - legalna licencja i atrakcyjna cena

Microsoft Project niezmiennie towarzyszy kolejnym reinkarnacjom sytemu operacyjnego Windows. Wprowadzona i rozwijana z generacji na generację aplikacja firmy Microsoft służy do zarządzania czasem, zasobami oraz finansami realizowanych projektów w ramach przedsiębiorstwa. Zaawansowane narzędzie oferuje kompleksowe funkcje raportujące. Do tego użytkownik korzystający z Microsoft Project otrzymuje rozbudowany interfejs do dyrygowania kluczowymi aspektami wdrażanych zadań w postaci tworzenia harmonogramów, planowania działań jak również nadzorowania poszczególnych prac. Microsoft Project bezproblemowo współgra z narzędziami pakietu Office, takimi jak Word, Excel oraz Outlook.

Kompleksowe zarządzanie z Microsoft Project

Microsoft Project to jedna z bardziej zaawansowanych obecnie platform zarządzania projektami. Program ma szereg nowinek pozwalających znaleźć optymalne rozwiązania dla rozplanowania obciążeń w całym zespole. Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z narzędzi Microsoft prawdopodobnie będziesz czuć się jak w domu. Listę zadań można z powodzeniem skopiować z programu Word albo Excel. W najnowszej wersji uwzględniono prognozowanie budżetu projektu, warianty chmurowe i lokalne, zaawansowane wykresy Gantta oraz szczegółowe opisy zadań. Funkcjonalność aplikacji Microsoft Project można opisać za pośrednictwem pięciu etapów:

  • Planowanie zadań – utworzony harmonogram działań dokładnie określa pozostałe cele do wykonania i konieczny czas do ich wypełnienia. W ten sposób użytkownik jest w stanie jasno dookreślić pracochłonność projektu a tym samym jego potencjalny koszt. Gotowy plan działań można wydrukować, wysłać mailem lub opublikować na witrynie SharePoint w usłudze Office 365.
  • Planowanie pracy – realizując konkretny projekt warto zdefiniować zasoby konieczne do jego ukończenia. Na tym poziomie dobieramy pracowników określając ich ogólną liczbę i dostępność każdego z nich. Dzięki temu szybko dowiemy się czy są w projekcie osoby, którym przydzieliliśmy zbyt dużo pracy.
  • Kontrola realizacji projektu – Microsoft Project służy nie tylko do planowania. Z powodzeniem sprawdzi się również w trakcie kontroli realizacji poszczególnych etapów projektu. Warto zacząć od porównania planu początkowego z planem bieżącym, nanosząc przy tym odpowiednie korekty w postępie zadań i harmonogramów.
  • Zarządzanie budżetem projektu – aplikacja Microsoft Project pozwala również wprowadzić informacje o potencjalnych kosztach, przypisując je do konkretnych zadań lub osób.
  • Wizualne wsparcie zarządzania – za pośrednictwem Microsoft Project można przygotować przejrzyste prezentacje pokazujące rozplanowanie zadań, przydziały zasobów, efektywność kosztową całego projektu i wiele innych ważnych informacji.

Ciekawostki i wymagania sprzętowe

Jeśli jesteś doświadczonym kierownikiem projektu, możesz przenieść swój system Microsoft Project na wyższy poziom dzięki interaktywnym pulpitom nawigacyjnym. W tym konkretnym przypadku wymagane są umiejętności programistyczne i osobna subskrypcja Microsoft Power BI. Ogólnie Microsoft Project występuje zarówno w tradycyjnej formie pudełkowej, jak i subskrypcji. Lokalna wersja programu Project dzieli się na Project Standard 2019, Project Professional 2019 i Project Server. Dla wariantu Server należy poprosić o wycenę bezpośrednio u firmy Microsoft.

Nieprzerwanie od trzech dekad Microsoft rozwija swoje oprogramowanie rozbudowując funkcje i przygotowując wersje językowe skierowane na nowe rynki. Od 2000 roku każda kolejna wersja Microsoft Project posiada również pełną polonizację. Od wariantu 2013 (15.0) wprowadzono integrację z kontem Microsoft oraz nowoczesny interfejs. Project 2016 to ostatnia wersja kompatybilna z Windows 7, 8 oraz 8.1. Najnowszy programu Project zawiera funkcjonalność dostępną wcześniej wyłącznie w ramach subskrypcji Office 365, będąc jednocześnie kompatybilnym tylko z Windows 10.