Licencja Microsoft SQL Server - Atrakcyjna cena. Kup już dziś!

Jak ten czas leci! Systemy zarządzania bazą danych Microsoft SQL Server są z nami w branży od przeszło 30 lat. Tym samym można być pewnym dochowania należytego standardu usługi w postaci wyjątkowo wydajnego oprogramowania do administrowania bazami danych. Wszakże trzy dekady doświadczenia zobowiązują. W portfolio naszego sklepu znajduje się szeroki zakres produktów z rodziny SQL Server, łącznie z wariantem 2017 oraz najnowszym 2019. Najświeższa wersja postawiła na rozbudowę wielu funkcji z poprzedniej wersji SQL Server. Wprowadza również pewne nowinki, koncentrując się na kwestiach związanych choćby z uczeniem maszynowym, usługami w chmurze oraz big data. Oferowane przez nas programy od Microsoft dostępne są w wersji ESD (elektronicznej).

Relacyjna baza danych, czyli RDBMS

SQL Server często postrzega się, jako bazę danych. Określenie to, choć oczywiście prawdziwe, nie jest do końca precyzyjne. Generalnie zaimplementowany silnik bazy danych to ważny element składowy szeregu komponentów tworzących system zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS). To w niej dane są gromadzone i przechowywane w dwuwymiarowych obiektach zbliżonych pod względem struktury do tabel. Nie wchodząc w dokładne zawiłości techniczne w skrócie należy zakomunikować, że SQL Server to systemem RDBMS zaimplementowany i pracujący w architekturze klient–serwer, gdzie każdy komponent jest w stanie działać niezależnie od pozostałych.

Wspomniane komponenty realizowane zazwyczaj w postaci działających w tle usług, umożliwiają pozyskiwanie, przetwarzanie, analizowanie i raportowanie danych z użyciem wydajnych i zoptymalizowanych operacji. Gwarantują również zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem w oparciu o mechanizmy uwierzytelniania, ułatwiając przy tym przygotowywanie kopii zapasowych lub odzyskiwanie danych. Microsoft SQL Server pozwala także na zautomatyzowanie operacji zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Obsługa systemu SQL Server od Microsoft odbywa się w dużej mierze za pomocą dedykowanych narzędzi zarządzania wyposażonych w graficzny interfejs użytkownika. Sterować pracą serwera i silnika bazy danych możemy również przy użyciu odpowiednich komend Wiersza poleceń albo powłoki Windows PowerShell.

Co nowego w Microsoft SQL Server 2019

Warto zauważyć, że Microsoft wprowadził w SQL Server 2019 nowe łączniki. Dzięki temu użytkownicy mogą wygodnie korzystać z SQL Server do wysyłania zapytań do innych baz danych, na przykład Teradata, MongoDB, Oracle oraz różnych generycznych źródeł danych ODBC. Najważniejsze nowości w SQL Server 2019 w telegraficznym skrócie to:

  • Nowe łączniki łączą Microsoft SQL Server 2019 Standard z bazami danych MongoDB, Teradata, Oracle itp. i eliminują dotychczasowe bariery analityczne,
  • Azure SQL DB Hyper Scale, jako skalowalna w górę usługa, umożliwia automatyczne dopasowywanie także do dużych zadań obejmujących nawet do 100 TB na bazę danych,
  • Uwzględniono kompleksowe rozszerzenia funkcji przetwarzania wykresów znanych już z poprzedniej wersji,
  • Bezpośrednie wykonywanie kodu Java i stosowanie języków Python i R do usług związanych z uczeniem maszynowym,
  • Modyfikacja technologii PolyBase i aparatu magazynu,
  • Integracja obu wydajnych struktur big data Apache Spark i Hadoop Distribute File System (HDFS),
  • Wykonywanie zadań zarówno w środowisku lokalnym, jak i przez różne chmury publiczne.