Altova MapForce 2024 - Basic Edition
Gwarancja legalności: czytaj więcej Gwarancja legalności
Język
ENG
Liczba stanowisk
1
Obszar zastosowań
Domowy/Firmowy
Okres licencji
Wieczysta
Rodzaj licencji
ESD (Elektroniczna)
Architektura
32/64 bit

Altova MapForce 2024 - Basic Edition

Altova MapForce 2024 to zaawansowane narzędzie graficzne służące do mapowania, integracji i ETL danych. Pozwala ono na mapowanie dowolnej kombinacji formatów takich jak XML, bazy danych, EDI, XBRL, pliki płaskie, Excel, JSON i usługi internetowe. Po przeprowadzeniu mapowania, możesz natychmiastowo konwertować dane lub automatyzować powtarzające się konwersje.

Objaśnienie licencji programu

 • Installed User - zakup licencji na tyle komputerów, na ilu zamierzamy zainstalować program
 • Concurent User - model licencji dla współużytkownika umożliwia instalację oprogramowania udostępnianego w ramach jednej licencji na maksymalnie 10 komputerach, o ile wszystkie te komputery pracują jednocześnie w sieci lokalnej. Na przykład, jeśli użytkownik nabył licencję na 20 stanowisk, oprogramowanie może zostać zainstalowane na maksymalnie 200 maszynach, ale jednocześnie tylko 20 z nich może go używać.
 • Named User - każdą nabytą licencję można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, z tym że tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji jest uprawniony do korzystania z oprogramowania.
 • SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne ze strony producenta oraz aktualizacje do wszystkich nowych wersji programu są zapewnione.

Najważniejsze cechy MapForce 2024 - Basic Edition

Deweloperzy potrzebują rozbudowanego edytora JSON i XML, który oferuje znacznie więcej niż tylko dopasowywanie nawiasów i podstawowe sprawdzanie poprawności. MapForce to kompleksowe narzędzie, które zapewnia szeroki zestaw funkcji, w tym graficzne widoki, generatory kodu, kreatory i inne inteligentne funkcje edycji JSON i XML, znacznie przyspieszające wykonywanie zadań w porównaniu do tradycyjnych metod.

 • Graficzny projekt mapowania danych
 • Integracja danych
 • Edytuj dokumenty XML
 • Funkcje przetwarzania danych
 • Interaktywny debuger mapowania danych
 • Firma ETLT
 • Projekty mapowania typu dowolny-do-wielu
 • Połączone transformacje mapowania danych
 • Generuje pliki wykonawcze dla MapForce Server
 • Generuje dokumentację mapowania danych
 • Generuje bezpłatny kod źródłowy konwersji danych

Altova Mapforce - najlepszy program do mapowania danych

Platforma MapForce jest dostępna za ułamek ceny produktów do zarządzania dużymi danymi i nie jest obciążona bagażem, takim jak przestarzałe funkcje projektowe właściwe dla innych starszych produktów.

Altova MapForce umożliwia mapowanie i konwersję typu "dowolny do dowolnego"

Dane baz danych
Pliki tekstowe i płaskie
Excel
EDI
XBRL
Google Protocol Buffers
SOAP Web services
REST Web services
XML
JSON

Współpraca z bazami danych

MapForce umożliwia współpracę z najpopularniejszymi relacyjnymi bazami danych, korzystając z ich natywnego języka interfejsu. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

Altova MapForce - niezrównana moc i elastyczność dla zaawansowanego mapowania, konwersji i transformacji danych.

Altova MapForce to wielokrotnie nagradzane narzędzie do graficznego mapowania danych do konwersji i integracji typu „dowolny do dowolnego”. Jego potężne narzędzia do mapowania danych natychmiast konwertują dane i zapewniają wiele opcji automatyzacji powtarzających się transformacji.

Mapowanie danych

MapForce upraszcza proces edycji XML i powiązanych technologii dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika oraz szerokiemu wyborowi widoków i opcji.

Bez względu na to, czy wolisz edytować dokumenty XML w trybie tekstowym czy za pomocą graficznej przeglądarki XML, MapForce zapewnia inteligentne podpowiedzi i pomoc podczas pisania, a rozwiązywanie problemów staje się szybkie i łatwe dzięki najbardziej zgodnemu ze standardami w branży walidatorowi XML.

Narzędzia do transformacji danych

Podczas pracy z MapForce możesz skorzystać z funkcji Smart Fix XML, która umożliwia walidację dokumentu XML. Ten proces wykrywa błędy i następnie proponuje możliwe poprawki, które można zaimplementować w dokumencie za pomocą jednego kliknięcia. Tak, dobrze słyszysz - XMLSpy może wprowadzać poprawki automatycznie, zgodnie z Twoim wyborem. Dzięki temu, że walidator XML może automatycznie wprowadzać poprawki, oszczędzasz mnóstwo czasu i unikasz frustracji związanej z rozwiązywaniem problemów z walidacją.

Zarządzanie bibliotekami funkcji

Widok schematu JSON będzie natychmiast rozpoznawany przez klientów XMLSpy, którzy już korzystali z widoku schematu XML. Dzięki temu, nawet podczas nauki projektowania schematów JSON, użytkownicy będą mieli łatwość w zrozumieniu interfejsu, który jest znanym i przyjaznym dla nich. Edytora JSON możesz użyć przede wszystkim do:

 • Edycji i walidacji schematu JSON metodą "przeciągnij i upuść"
 • Generowanie plików instancji JSON ze schematu JSON
 • Generowanie dokumentacji schematu JSON

Debuger interaktywnego mapowania danych

Edytor JSON i XML oferuje kompleksową obsługę programowania XSL i XSLT w swoim dedykowanym edytorze XSLT. Dostępne są kontekstowe podpowiedzi, okno konspektu XSL i wiele innych pomocnych funkcji.

Dodatkowo, integracja z serwerami RaptorXML jest bezproblemowa, co zapewnia wysoką wydajność w połączeniu z rygorystyczną zgodnością ze standardami W3C, takimi jak XSLT, XPath i XQuery w wersjach 1.0, 2.0 i 3.1. Dzięki temu możesz korzystać z błyskawicznych transformacji podczas programowania i testowania, bezpośrednio w środowisku XMLSpy.

Elastyczne i ekonomiczne narzędzie do integracji danych

Testowanie i doskonalenie arkuszy stylów XSLT może być trudnym i czasochłonnym procesem. Jednak dzięki wbudowanemu debugerowi XMLSpy XSLT, możesz szybko i łatwo przeglądać oraz debugować nawet najbardziej skomplikowane arkusze stylów. MapForce zapewnia pełną obsługę debugowania dla XSLT 1.0, XSLT 2.0 i XSLT 3.0, co pozwala na skuteczne analizowanie i naprawianie problemów w arkuszach stylów.

Co więcej, debuger MapForce umożliwia również debugowanie arkuszy stylów zawierających kod programu w językach takich jak Java, C#, JavaScript lub VBScript, co daje jeszcze większe możliwości i elastyczność podczas testowania i doskonalenia arkuszy stylów XSLT.

Porównanie funkcji Essentials, Professional oraz Basic

Essentials
Professional
Basic
Wersja programu

32 bit

64 bit

Obsługiwane formaty danych

Wsparcie dla XMLa

Obsługa relacyjnych baz danych

Wsparcie dla baz danych NoSQL

Obsługa plików płaskich (CSV, rozdzielanych tabulatorami, o stałej szerokości itp.)

Narzędzie FlexText™ do analizowania ustrukturyzowanych plików tekstowych

Obsługa komunikatów ANSI X12 EDI (wersje od 3040 do 6020)

Obsługa linii JSON, JSON5 i JSON

Wsparcie dla XBRL, XBRL Dimensions & XBRL Table Linkbases, Inline XBRL, XBRL Taxonomy Packages

Obsługa buforów protokołów Google

Wsparcie dla usług internetowych REST

Przetwarzanie danych

Mapowanie wielu źródeł i wielu celów

Przetwarzanie danych z/do wielu plików

Transformacje łańcuchowe

Przetwarzaj komponenty XML, JSON, EDI, CSV, FLF lub FlexText jako ciągi znaków

Wbudowany mechanizm wykonawczy do natychmiastowego wyprowadzania wszystkich formatów danych obsługiwanych przez edycję

Debuger mapowania danych

Przejrzyj mapowania danych i zbadaj wartości pośrednie

Ustaw punkty przerwania w dowolnym węźle wejściowym lub wyjściowym

Narzędzia usług sieciowych L

Mapuj dane z usług sieciowych REST i SOAP z obsługą parametrów i uwierzytelniania

Twórz nowe usługi internetowe w sposób graficzny

Połącz dane z usługami internetowymi

Używaj usług internetowych jako źródła mapowania, celu lub funkcji przetwarzania danych

Obsługa błędów usług sieciowych

Globalne zasoby

Skonfiguruj / przełącz się na wiele środowisk wdrożeniowych

Głęboka integracja z narzędziami MissionKit

Uniwersalna integracja IDE

Integracja z Visual Studio®

Integracja Eclipse

Dokumentacja mapowania

Generowanie dokumentacji w formacie HTML, Microsoft ® Word lub RTF

Niestandardowe raporty analizy mapowania za pośrednictwem StyleVision ®

Wersja językowa:
Angielska
Obszar zastosowań:
Domowy
Firmowy
Liczba stanowisk:
1
Wersja produktu:
ESD (elektroniczna)
Okres licencji:
Bezterminowa
Systemy operacyjne:
Linux
MacOS
Windows
Windows Server
Kod producenta:
M23S-I001-0P
Segment rynku:
Komercyjny
Opcja zakupu:
Nowa licencja
Platforma sprzętowa
Windows, Windows Server
System operacyjny
Windows 11, 10, Windows Server 2012 lub nowszy