Altova DatabaseSpy 2024 - Enterprise Edition
Gwarancja legalności: czytaj więcej Gwarancja legalności
Język
ENG
Liczba stanowisk
1
Obszar zastosowań
Domowy/Firmowy
Okres licencji
Wieczysta
Rodzaj licencji
ESD (Elektroniczna)
Architektura
32/64 bit

Altova DatabaseSpy 2024 - Enterprise Edition

Altova DatabaseSpy to unikalne narzędzie do tworzenia zapytań, projektowania i konwersji wielu baz danych od twórców XMLSpy. Łączy się ze wszystkimi głównymi bazami danych, ułatwiając edytowanie SQL i inne zadania znacznie taniej niż rozwiązania z pojedynczą bazą danych. Funkcje takie jak przeglądanie tabel, edycja danych, automatyczne uzupełnianie SQL, wizualne projektowanie tabel, konwersja bazy danych i inne łączą się, aby uwolnić zarządzanie danymi.

Objaśnienie licencji programu

  • Installed User - zakup licencji na tyle komputerów, na ilu zamierzamy zainstalować program
  • Concurent User - model licencji dla współużytkownika umożliwia instalację oprogramowania udostępnianego w ramach jednej licencji na maksymalnie 10 komputerach, o ile wszystkie te komputery pracują jednocześnie w sieci lokalnej. Na przykład, jeśli użytkownik nabył licencję na 20 stanowisk, oprogramowanie może zostać zainstalowane na maksymalnie 200 maszynach, ale jednocześnie tylko 20 z nich może go używać.
  • Named User - każdą nabytą licencję można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, z tym że tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji jest uprawniony do korzystania z oprogramowania.
  • SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne ze strony producenta oraz aktualizacje do wszystkich nowych wersji programu są zapewnione.

Współpraca z bazami danych

DatabaseSpy umożliwia współpracę z najpopularniejszymi relacyjnymi bazami danych, korzystając z ich natywnego języka interfejsu. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

Wszechstronny edytor SQL DatabaseSpy

DatabaseSpy jest podzielony na okno instrukcji SQL i jedno lub więcej okien wynikowych z zakładkami lub ułożonych w stos, z wygodnym przyciskiem Wykonaj na pasku narzędzi Edytora SQL, który umożliwia natychmiastowe wykonywanie instrukcji SQL i przeglądanie danych wyjściowych.

Graficzny projekt bazy danych

Graficzny edytor projektu DatabaseSpy umożliwia przeglądanie i edytowanie struktur wszystkich baz danych za pośrednictwem jednego graficznego interfejsu użytkownika. Możesz sprawdzać tabele i relacje w istniejącej bazie danych, edytować tabele, aby lepiej odpowiadały Twoim potrzebom, a nawet dodawać od podstaw całe tabele i określać wszystkie ich atrybuty kolumn i relacje z innymi tabelami.

Generuj kompletne skrypty DDL dla schematów baz danych

DatabaseSpy zawiera nowe polecenie do tworzenia kompletnych skryptów DDL dla schematu bazy danych. Kiedy administrator bazy danych musi odtworzyć całą strukturę bazy danych, skrypty są potrzebne nie tylko do tworzenia tabel, ale także wszystkich widoków, ograniczeń, indeksów, funkcji, procedur itp., które mogą być zdefiniowane w bazie danych.

Wizualizacja danych i tworzenie wykresów

Kolorowy, przyciągający wzrok wykres jest znacznie bardziej żywy i skuteczniej przekazuje znaczenie niż tabela danych liczbowych. DatabaseSpy zapewnia szeroką gamę funkcji wykresów do wizualizacji wyników zapytań SQL. Twórz najdokładniejsze i najbardziej żywe graficzne przedstawienie swoich danych na wykresach liniowych, słupkowych, kołowych, powierzchniowych i wielu innych, korzystając z zaawansowanych opcji formatowania.

Edytor zawartości bazy danych

Informacje przechowywane w relacyjnych bazach danych rzadko są statyczne. Istniejące rekordy są aktualizowane lub usuwane, a nowe informacje są dodawane, aby baza danych była aktualna i dokładna, zachowując wartość biznesową. DatabaseSpy oferuje wygodne narzędzia edytora bazy danych dla zawartości tabeli bazy danych. DatabaseSpy pozwala edytować zawartość tabel bazy danych w interaktywnym oknie podglądu.

Podczas pracy edytor bazy danych współdziała z bazą danych w ograniczony sposób. Gdy wszystkie zmiany zostaną zakończone, możesz przejrzeć swoje zmiany i zatwierdzić je wszystkie jednocześnie za pomocą przycisku Zatwierdź na pasku narzędzi.

Import i eksport danych

DatabaseSpy pozwala wybrać do eksportu dowolną tabelę lub widok z dowolnej podłączonej bazy danych. Jeśli wybierzesz wiele tabel lub widoków do wyeksportowania, każdy z nich zostanie zapisany w oddzielnym pliku. Możesz także eksportować XML, Strukturę XML, CSV lub HTML bezpośrednio do Altova XMLSpy.

Podczas pracy w Edytorze SQL masz nawet dedykowany przycisk Eksportuj, który umożliwia natychmiastowe otwarcie okna dialogowego eksportu z fabrycznie załadowanymi bieżącymi instrukcjami Edytora SQL.

Porównanie funkcji Altova DatabaseSpy 2024 Enterprise oraz Professional

Enterprise
Professional
Wersja programu

32-bitowa

64-bitowa

Edytor SQL

Generuj różnorodne instrukcje SQL w przeglądarce internetowej w oparciu o istniejące tabele i kolumny, w tym SELECT, CREATE, INSERT, DROP i inne

Generuj kompletne skrypty DDL dla schematu bazy danych

Otwieraj i zapisuj instrukcje SQL w plikach do ponownego użycia

Automatyczne formatowanie kodowane kolorami ze zwijanymi regionami i nazwanymi oknami wyników

Dostosowany wygląd kodu SQL dla każdej obsługiwanej bazy danych

Menu refaktoryzacji umożliwiające dodawanie lub usuwanie średników i cudzysłowów lub automatyczne usuwanie komentarzy z instrukcji SQL

Wykresy wyników zapytań SQL

Wykresy liniowe L

Wykresy słupkowe 2D i 3D

Skumulowane wykresy słupkowe

Wykresy powierzchniowe

Graficzny projekt bazy danych

Wyświetlaj tabele i relacje w widoku graficznym

Dodaj lub zmodyfikuj tabele bazy danych

Dodaj lub zmodyfikuj kolumny z typami danych, długościami, cechami dopuszczającymi wartość null

Dodaj lub zmodyfikuj indeksy, klucze i sprawdź ograniczenia

Zbuduj skrypt zmiany bazy danych do natychmiastowego wykonania, wyślij edytor SQL lub zapisz w pliku

Zapisywanie graficznych diagramów bazy danych jako plików graficznych .png lub .emf

Import i eksport danych

Importuj dane z formatów XML lub CSV

Importuj dane bezpośrednio lub wygeneruj skrypt importu SQL

Eksportuj dane w formatach XML, CSV, HTML lub Excel

Wersja językowa:
Angielska
Obszar zastosowań:
Domowy
Firmowy
Liczba stanowisk:
1
Wersja produktu:
ESD (elektroniczna)
Okres licencji:
Bezterminowa
Systemy operacyjne:
Linux
MacOS
Windows
Windows Server
Kod producenta:
T23E-I001-0P
Segment rynku:
Komercyjny
Opcja zakupu:
Nowa licencja
Platforma sprzętowa
Windows, Windows Server
System operacyjny
Windows 11, 10, Windows Server 2012 lub nowszy