Altova DiffDog 2024 - Professional Edition
Gwarancja legalności: czytaj więcej Gwarancja legalności
Język
ENG
Liczba stanowisk
1
Obszar zastosowań
Domowy/Firmowy
Okres licencji
Wieczysta
Rodzaj licencji
ESD (Elektroniczna)
Architektura
32/64 bit

Altova DiffDog 2024 - Professional Edition

Altova DiffDog to unikalne narzędzie do porównywania / scalania uwzględniające XML, które umożliwia porównywanie i łączenie plików tekstowych lub plików z kodem źródłowym, plików XML lub JSON oraz dokumentów Word. Porównuj i synchronizuj katalogi, schematy i zawartość baz danych oraz wiele więcej.

Objaśnienie licencji programu

 • Installed User - zakup licencji na tyle komputerów, na ilu zamierzamy zainstalować program
 • Concurent User - model licencji dla współużytkownika umożliwia instalację oprogramowania udostępnianego w ramach jednej licencji na maksymalnie 10 komputerach, o ile wszystkie te komputery pracują jednocześnie w sieci lokalnej. Na przykład, jeśli użytkownik nabył licencję na 20 stanowisk, oprogramowanie może zostać zainstalowane na maksymalnie 200 maszynach, ale jednocześnie tylko 20 z nich może go używać.
 • Named User - każdą nabytą licencję można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, z tym że tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji jest uprawniony do korzystania z oprogramowania.
 • SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne ze strony producenta oraz aktualizacje do wszystkich nowych wersji programu są zapewnione.

Najważniejsze cechy DiffDog 2024

Dzięki prostemu i spójnemu interfejsowi użytkownika, DiffDog jest potężnym narzędziem do porównywania/scalania dla wszystkich typowych zadań porównywania.

 • Narzędzie różnicowania/scalania
 • Różnicowanie plików
 • Różnicowanie folderów
 • 2- i 3-kierunkowe tryby porównywania plików
 • Porównaj zawartość bazy danych i schematy
 • Porównaj CSV z CSV i CSV z zawartością bazy danych
 • Generuj raporty różnic
 • Kod XSLT dla różnic schematu XML
 • Zapisz ustawienia porównania w celu łatwego ponownego użycia
 • Serwer DiffDog do automatyzacji generowania raportów różnic

Altova DiffDog - najlepsze narzędzie do porównywania i scalania

DiffDog zawiera zaawansowane funkcje, które pozwalają porównywać i łączyć dowolne typy plików tekstowych, z obsługą Unicode, ASCII, MBCS i dowolnych innych formatów plików.

Pliki tekstowe
Pliki XML i XSD
Foldery i katalogi
CSV i bazy danych
Archiwa ZIP
Dokumenty OOXML
Dokumenty Worda
Porównaj 3 pliki

Współpraca z bazami danych

DiffDog umożliwia współpracę z najpopularniejszymi relacyjnymi bazami danych, korzystając z ich natywnego języka interfejsu. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

Altova DiffDog - najlepsze narzędzie na rynku do porównywania i scalania

DiffDog obsługuje również nieograniczone cofanie, dzięki czemu możesz cofnąć się do dowolnego punktu w procesie edycji i scalania.

Narzędzie porównywania/scalania/edycji XML

Funkcje różnicowania i edycji XML w DiffDog czerpią ze spuścizny Altovy jako twórcy XMLSpy, wiodącego na świecie rozwoju XML. Dzięki solidnym funkcjom, takim jak sprawdzanie poprawnego sformułowania i walidacji, uzupełnianie kodu, pomocnicy wpisów oparty na DTD/schemacie i nie tylko, DiffDog jest niezbędnym narzędziem do różnicowania dla twórców stron internetowych i programistów pracujących z XML.

Trójstronne porównanie plików

DiffDog pozwala użytkownikom porównywać i łączyć różnice między trzema plikami obok siebie. Ta funkcja jest szczególnie istotna w przypadku plików zarządzanych w dowolnym systemie kontroli źródła, w którym dwóch użytkowników może rozpocząć pracę z tego samego pliku źródłowego, a następnie wprowadzić różne zmiany, które należy uzgodnić.

Trójstronne porównanie plików umożliwia wyświetlanie i nawigację po wszystkich różnicach między nowymi wersjami i plikiem wspólnego przodka. Dla każdej napotkanej różnicy użytkownicy DiffDog mogą zdecydować, którą zmianę („lewą”, „prawą” lub „środkową”) należy zachować.

Porównanie schematów XML

DiffDog zawiera potężną funkcję różnicowania schematów XML, która rozszerza i uzupełnia porównywanie plików XML dokumentów .xsd i ułatwia konwersję danych XML.

Narzędzie do porównywania schematów DiffDog automatycznie odwzorowuje elementy schematu o tych samych nazwach. Możesz wybrać różne elementy główne dla każdego schematu XML, a także ręcznie połączyć różne elementy, aby je zmapować, lub zastąpić automatyczne mapowania elementów.

Narzędzie do porównywania folderów i synchronizacji katalogów

Narzędzie porównywania/scalania to potężne, łatwe w użyciu narzędzie do porównywania i łączenia katalogów na stacji roboczej, w sieci lokalnej, a nawet folderów na lokalnych i zdalnych serwerach FTP i HTTP (w oparciu o uprawnienia użytkownika).

Narzędzie do różnicowania plików ZIP

Różnicowanie DiffDog ZIP pozwala porównywać i łączyć pliki tekstowe lub kody źródłowe przechowywane w archiwum ZIP, tak jak porównuje się pliki nieskompresowane. Albo porównuj i edytuj pliki XML zapisane w formacie ZIP z zaawansowaną funkcjonalnością obsługującą XML. DiffDog rozpoznaje nawet, czy pliki binarne przechowywane w archiwach ZIP są identyczne, czy różne.

Porównanie funkcji Altova DiffDog 2024 Enterprise oraz Professional

Enterprise
Professional
Wersja

32-bitowa

64-bitowa

Porównanie plików

Porównaj dowolne dwa pliki tekstowe i wskaż różnice za pomocą kolorowych podświetleń i linii łączących

Dwukierunkowe łączenie różnic indywidualnych i bezpośrednia edycja plików w oknie porównania

Nieograniczone cofanie/ponawianie do edycji i łączenia

Trójstronne porównywanie plików z łączeniem różnic w oknach obok siebie

Obsługuje porównywanie plików z serwerami FTP i HTTP

Porównanie XML-a

Wiele opcji porównań zgodnych z XML, takich jak rozpoznawanie jednostek, ignorowanie kolejności atrybutów itp.

Sprawdzanie i walidacja poprawności sformułowania (oparte na DTD i schemacie) L

Wizualne porównywanie schematów XML z automatycznym i ręcznym mapowaniem elementów

Generuj pliki XSLT, aby przekształcać dane XML między porównywanymi schematami XML

Zapisz pliki mapowania MapForce do porównań ze schematem XML

Porównaj plik CSV

Porównaj CSV z CSV

Porównaj dane z danymi bazy danych

Porównanie baz danych

Porównaj schematy baz danych dla baz danych tego samego typu lub różnych typów baz danych

Generuj skrypty zmian SQL, aby scalić różnice w bazach danych

Porównaj zawartość tabel tego samego typu bazy danych lub różnych typów baz danych

Wiele opcji mapowania automatycznego porównania i rozwiązywanie niespójności nazewnictwa typów danych

Wyświetl kolorowe tabele wyników porównań i filtruj wyniki (zawartość komórek taka sama/różna)

Wersja językowa:
Angielska
Obszar zastosowań:
Domowy
Firmowy
Liczba stanowisk:
1
Wersja produktu:
ESD (elektroniczna)
Okres licencji:
Bezterminowa
Systemy operacyjne:
Linux
MacOS
Windows
Windows Server
Kod producenta:
D23P-I001-0P
Segment rynku:
Komercyjny
Opcja zakupu:
Nowa licencja
Platforma sprzętowa
Windows, Windows Server
System operacyjny
Windows 11, 10, Windows Server 2012 lub nowszy