Allround Automations - Direct Oracle Access 4
Gwarancja legalności: czytaj więcej Gwarancja legalności
Język
ENG
Liczba stanowisk
1
Obszar zastosowań
Domowy/Firmowy
Okres licencji
Wieczysta
Rodzaj licencji
ESD (Elektroniczna)
Architektura
32/64 bit

Direct Oracle Access 4

Zestaw komponentów Direct Oracle Access dla Delphi lub C++Builder pozwala na bezpośredni dostęp do dowolnej bazy danych Oracle, bez konieczności korzystania z BDE. Te intuicyjne w użyciu komponenty gwarantują osiągnięcie najwyższej wydajności oraz umożliwiają pełne korzystanie z funkcji specyficznych dla Oracle. Dodatkowo, pozwalają uniknąć problemów z dystrybucją i konfiguracją BDE, co znacznie ułatwia proces tworzenia aplikacji korzystających z bazy danych Oracle.

Objaśnienie dotyczące licencji produktu

Object Edition - za pomocą klas TOracleObject i TOracleReference można korzystać z rozszerzeń obiektów Oracle. W standardowej wersji tych klas brakuje, co uniemożliwia dostęp do obiektu przez komponenty TOracleDataSet i TOracleQuery. W związku z tym, do uzyskania dostępu do obiektu, należy skorzystać z klasy TXMLType oraz użyć instrukcji TOracleQueue na podstawie kolejki obiektów.

Service Contract - umowa serwisowa, która zapewnia wsparcie techniczne oraz aktualizacje przez okres 1 roku. Bez takiej umowy, masz prawo otrzymywać jedynie poprawki do wersji oprogramowania, którą zakupiłeś.

Monitor Oracle - umożliwia monitorowanie działań bazodanowych generowanych przez aplikacje Direct Oracle Access. Wersja Lite jest dostępna bezpłatnie, a wersja Pro jest dostępna jako opcja do zakupu dla licencji Direct Oracle Access. Wersja Pro zawiera szereg dodatkowych funkcji, takich jak statystyki bazy danych i sieci, oraz analizę planu zapytań.

Praca z Oracle może być prostsza!

Zaawansowane kolejkowanie

Aby skorzystać z zaawansowanego kolejkowania w Oracle8, można użyć komponentu TOracleQueue. Ten komponent zapewnia podstawową funkcjonalność pakietu DBMS_AQ w wygodny sposób, umożliwiając umieszczanie i usuwanie komunikatów z kolejki. Operacje na komunikatach można przeprowadzać zarówno w wątku tła aplikacji, jak i w głównym wątku aplikacji, z możliwością synchronicznego lub asynchronicznego zachodzenia zdarzeń.

Łączenie sesji

Dzięki wykorzystaniu puli sesji można uniknąć ciągłego logowania i wylogowywania się z bazy danych przy każdym żądaniu. Komponent TOracleSessionPool umożliwia utrzymywanie puli sesji bazy danych, które mogą być używane i ponownie wykorzystywane do obsługi różnych żądań. Możliwe jest zdefiniowanie minimalnej i maksymalnej liczby sesji w puli, określenie limitu czasu bezczynności sesji w puli oraz wstępne ustawienie nazwy użytkownika, hasła i bazy danych. Dzięki temu rozwiązaniu efektywnie zarządzamy połączeniami z bazą danych, co przyczynia się do poprawy wydajności i responsywności aplikacji.

Wsparcie dla specyficznych funkcji Oracle

Bezpośredni dostęp Oracle oferuje wsparcie dla wielu funkcji specyficznych dla Oracle. Oprócz wcześniej wymienionych, obsługuje również funkcje Oracle8 i Oracle8i, takie jak lokalizatory obiektów LOB, obiekty i odniesienia, obsługę typu danych XML (XMLTYPE), znaczniki czasu, przewijalne zapytania, wygasanie hasła, opracowywanie procedur zewnętrznych oraz usługi Oracle dla MTS (Microsoft Transaction Server).

Niezastąpione funkcje Direct Oracle Access

Korzystając z Direct Oracle Access, zyskasz pełną kontrolę nad sesjami, zapytaniami i funkcjami specyficznymi dla Oracle. Wykorzystaj bogactwo funkcji, takich jak obsługa typów danych XML, lokalizatory obiektów LOB i przewijalne zapytania, aby zoptymalizować swoje aplikacje i uzyskać doskonałą wydajność.

Potężny edytor PL/SQL

Dzięki zastosowaniu podświetlania składni, wsparcia dla SQL i PL/SQL, szczegółowych opisów obiektów, asystenta kodu, wskazówek kompilatora, możliwości refaktoryzacji, upiększania PL/SQL, organizacji kodu, hierarchii kodu, składania kodu, nawigacji hiperłączy, biblioteki makr oraz wielu innych zaawansowanych funkcji, nasz edytor zgodny z Unicode z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników

Testowanie regresji

W celu testowania regresji, PL/SQL Developer oferuje wbudowany menedżer testów, który pozwala na zdefiniowanie i uruchomienie zestawu testów oraz szybkie sprawdzenie, czy wszystkie testy są poprawnie wykonane. W razie wystąpienia błędu, Kierownik Testów może uruchomić Debugger w celu zbadania przyczyny problemu. Ponadto, możliwe jest uruchamianie zestawów testów z okna poleceń, co umożliwia zautomatyzowane testowanie regresji. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom, proces testowania w PL/SQL Developer jest bardziej wydajny i efektywny.

Raporty

W PL/SQL Developer istnieje wbudowana funkcja generowania raportów, która pozwala na tworzenie raportów opartych na danych aplikacji lub słownika Oracle. W programie znajduje się wiele gotowych raportów standardowych, ale także możesz łatwo tworzyć własne raporty niestandardowe. Te niestandardowe raporty mają możliwość zapisania w postaci pliku raportu, który następnie można umieścić w menu raportów. Dzięki temu funkcjonalności tworzenia własnych, często używanych raportów niestandardowych, stają się bardziej dostępne i ułatwiają pracę z danymi aplikacji czy słownika Oracle.

Diagramy

Okno diagramu umożliwia tworzenie graficznej reprezentacji wybranych obiektów, umożliwiając łatwe zwizualizowanie (częściowo) obiektów bazy danych Twojej aplikacji lub projektu oraz ich relacji. Diagram może pełnić funkcje dokumentacyjne, ale również służyć jako obszar roboczy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obiekcie umożliwia dostęp do wszystkich funkcji tego obiektu, natomiast dwukrotne kliknięcie obiektu wywołuje domyślną akcję dla danego typu obiektu.

Okno SQL

Okno SQL umożliwia wprowadzenie dowolnej instrukcji SQL lub zestawu instrukcji oraz umożliwia przeglądanie lub edytowanie wyników w siatce. W tym oknie dostępny jest również tryb zapytania według przykładu, który pozwala na wyszukiwanie określonych rekordów w wynikach. Dodatkowo, masz możliwość łatwego przywoływania wcześniej wykonanych instrukcji SQL z bufora historii. Edytor SQL w tym oknie zapewnia te same zaawansowane funkcje, co edytor PL/SQL.

Harmonogram DBMS

Możesz korzystać z narzędzia DBMS Scheduler, aby uzyskać dostęp do harmonogramu bazy danych Oracle (DBMS_SCHEDULER), które jest dostępne w Oracle 10g i nowszych wersjach. To narzędzie pozwala na zarządzanie definicjami obiektów DBMS Scheduler, takimi jak Zadania, Programy, Windows i inne. Dodatkowo, można je używać do zapytań o informacje dotyczące uruchomienia zadań, co umożliwia monitorowanie i analizę działań w harmonogramie.

Projektowanie

W celu organizacji pracy, możesz skorzystać z wbudowanej koncepcji projektu w PL/SQL Developer. Projekt składa się z kolekcji plików źródłowych, obiektów bazy danych, notatek i opcji. Dzięki temu możesz pracować w ramach określonego zestawu elementów, zamiast kompletnego zasobu bazy danych lub schematu. To ułatwia odnalezienie potrzebnych elementów projektu, skompilowanie wszystkich elementów projektu oraz przenoszenie projektu z jednej lokalizacji lub bazy danych do innej. Dzięki funkcjonalności projektu, zarządzanie i efektywność pracy w PL/SQL Developer są znacznie usprawnione.

PL/SQL Developer
Optymalizacja wydajności

W celu zoptymalizowania wydajności swojego kodu SQL i PL/SQL, warto skorzystać z PL/SQL Profilera, który umożliwia przeglądanie informacji o taktowaniu każdej wykonanej linii kodu PL/SQL Dodatkowo, możesz automatycznie uzyskiwać statystyki dotyczące wykonanych instrukcji SQL i programów PL/SQL. Te statystyki obejmują między innymi wykorzystanie procesora, operacje wejścia/wyjścia blokowego, rekordy wejścia/wyjścia, skanowanie tabel, sortowanie i inne aspekty. Dzięki temu, będziesz w stanie zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji, co przyczyni się do osiągnięcia lepszej wydajności Twoich baz danych.

PL/SQL Developer
Wersja językowa:
Angielska
Obszar zastosowań:
Domowy
Firmowy
Typ licencji:
Komercyjna
Liczba stanowisk:
1
Wersja produktu:
ESD (elektroniczna)
Okres licencji:
Bezterminowa
Systemy operacyjne:
Windows
Segment rynku:
Komercyjny
Opcja zakupu:
Nowa licencja
Platforma sprzętowa
Windows
System operacyjny
Windows 11, 10, 8, 7, Vista, 2008, 2003, XP, 2000, NT4, ME, 98, 95