Altova StyleVision 2024 - Professional Edition
Gwarancja legalności: czytaj więcej Gwarancja legalności
Język
ENG
Liczba stanowisk
1
Obszar zastosowań
Domowy/Firmowy
Okres licencji
Wieczysta
Rodzaj licencji
ESD (Elektroniczna)
Architektura
32/64 bit

Altova StyleVision 2024 - Professional Edition

Altova StyleVision 2024 to potężny wizualny projektant arkuszy stylów i raportów do przekształcania danych XML, XBRL i baz danych do formatu HTML, RTF, PDF, OOXML/Word 2007 i autentycznych e-formularzy. StyleVision jest oparty na standardach i obsługuje XSLT, XSL:FO, CSS, JavaScript i wszystkie główne bazy danych. Dostępne w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych, StyleVision jest zoptymalizowane pod kątem publikowania z jednego źródła, a nawet integruje się z Visual Studio i Eclipse.

Objaśnienie licencji programu

 • Installed User - zakup licencji na tyle komputerów, na ilu zamierzamy zainstalować program
 • Concurent User - model licencji dla współużytkownika umożliwia instalację oprogramowania udostępnianego w ramach jednej licencji na maksymalnie 10 komputerach, o ile wszystkie te komputery pracują jednocześnie w sieci lokalnej. Na przykład, jeśli użytkownik nabył licencję na 20 stanowisk, oprogramowanie może zostać zainstalowane na maksymalnie 200 maszynach, ale jednocześnie tylko 20 z nich może go używać.
 • Named User - każdą nabytą licencję można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, z tym że tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji jest uprawniony do korzystania z oprogramowania.
 • SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne ze strony producenta oraz aktualizacje do wszystkich nowych wersji programu są zapewnione.

Najważniejsze cechy StyleVision 2024 - Professional Edition

Projektowanie arkuszy stylów XSLT do generowania raportów w StyleVision jest bardzo elastycznym, wizualnym procesem typu „przeciągnij i upuść”, wspieranym przez inteligentne menu i okna pomocnicze wprowadzania danych. Zaawansowane funkcje arkuszy stylów pomagają definiować szablony warunkowe, automatyczne obliczenia, bogate formatowanie danych wejściowych i nie tylko.

 • Konstruktor raportów typu „przeciągnij i upuść”.
 • Raporty w formacie HTML, PDF, tekstowym i Word
 • Tworzenie e-formularzy
 • Wsparcie dla generowania wykresów i wykresów
 • Kreatory tabel i wykresów
 • Szablony projektów
 • Obsługa znaków wodnych
 • Wsparcie dla XSLT 1.0, 2.0, 3.0
 • Konstruktor i ewaluator wyrażeń XPath 1.0/2.0/3.1
 • Debuger XPath
 • Wsparcie dla CSS i JavaScript
 • Zaawansowane funkcje arkuszy stylów

Współpraca z bazami danych

StyleVision umożliwia współpracę z najpopularniejszymi relacyjnymi bazami danych, korzystając z ich natywnego języka interfejsu. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

Altova StyleVision to wizualny projektant arkuszy stylów dla XML, XBRL i baz danych

Altova StyleVision 2024 to potężny wizualny projektant arkuszy stylów i raportów do przekształcania danych XML, XBRL i baz danych do formatu HTML, RTF, PDF i OOXML oraz tworzenia e-formularzy. Obsługuje XSLT, XSL:FO, CSS i wszystkie główne bazy danych.

Renderowanie i publikowanie XBRL

Ważnym sposobem wykorzystania zalet XBRL jest renderowanie raportów w formatach drukowanych i internetowych dla różnych interesariuszy. Wizualny model projektowy StyleVision radykalnie upraszcza renderowanie, raportowanie i analizę związane z XBRL, umożliwiając ekspertom z dziedziny biznesu bez głębokiej wiedzy na temat XML wykorzystanie pełnej mocy XBRL.

Kreator tabeli XBRL

Aby utworzyć prosty raport XBRL, po prostu przeciągnij i upuść zestawienie finansowe taksonomii na panel projektu jako tabelę XBRL. Kreator tabeli XBRL ułatwia dostosowanie struktury tabeli i określenie pojęć, które mają zostać uwzględnione w raporcie. W przypadku taksonomii US-GAAP można po prostu wybrać tryb US-GAAP, aby StyleVision automatycznie renderował dane zgodnie z tymi informacjami.

Gdy taksonomia zawiera definicje XBRL Table Linkbase, StyleVision automatycznie wyrenderuje tabelę w oparciu o określone parametry, dzięki czemu publikowanie tabel XBRL w raportach będzie szybkie i łatwe

Renderowanie i publikowanie XBRL

Aby stworzyć swój projekt, po prostu przeciągnij i upuść elementy w wybrane miejsce w panelu projektu. Zaawansowane funkcje raportowania baz danych, takie jak grupowanie w oparciu o standard XSLT 2.0, wbudowane tworzenie kluczy podstawowych i obcych oraz obsługa widoków bazy danych, umożliwiają zwiększenie złożoności i dynamicznych funkcji raportów wielokanałowych.

Konstruktor raportów i projektant arkuszy stylów

Każdy raport tworzony w StyleVision automatycznie generuje dane wyjściowe w formacie HTML, PDF, Word, RTF i czysty tekst, a także odpowiedni arkusz stylów XSLT lub XSL:FO dla każdego formatu.

Rozpoczęcie pracy w StyleVision jest łatwe. Możesz nawet oprzeć swój projekt na istniejącym dokumencie programu Word — jest to nieskończenie łatwiejsze niż ręczne kodowanie XSLT!

XML na PDF, HTML, Word i tekst

StyleVision ułatwia przekształcanie zawartości XML w raporty, które odpowiadają celom biznesowym. Każdy projekt tworzony w oprogramowaniu StyleVision XML Publisher generuje raport XML w wielu kanałach do druku i Internetu. Odpowiednie arkusze stylów XSLT i XSL:FO są również generowane w celu łatwej automatyzacji.

Co więcej, debuger StyleVision umożliwia również debugowanie arkuszy stylów zawierających kod programu w językach takich jak Java, C#, JavaScript lub VBScript, co daje jeszcze większe możliwości i elastyczność podczas testowania i doskonalenia arkuszy stylów XSLT.

Porównanie funkcji Essentials, Professional oraz Basic

Enterprise
Professional
Basic
Wersja programu

32 bit

64 bit

Wizualny projekt arkusza stylów

Graficzny projekt arkusza stylów metodą „przeciągnij i upuść”.

Projektowanie arkuszy stylów w oparciu o źródła XML Schema, DTD i XML

Projektowanie arkuszy stylów w oparciu o taksonomie XBRL

Projekt arkusza stylów w oparciu o źródła bazy danych

Projekt formularza PDF do wypełnienia

Tworzenie wykresów i wykresów na podstawie danych dynamicznych

Przypisywanie i weryfikacja podpisów cyfrowych XML w Autentycznych e-formularzach

Konwersja HTML do XML

Wiele formatów wyjściowych

Wyjście PDF

Formularze PDF do wypełnienia

Wyjście HTML/XHTML

Wyjście RTF

XSL/XPath

Generowanie XSLT dla wyjścia HTML

Generowanie XSLT dla wyjścia RTF

Wsparcie dla XPath 1.0/2.0/3.1

Wbudowane szablony standardów branżowych

DITA

DocBook

Globalne zasoby

Skonfiguruj / przełącz się na wiele środowisk wdrożeniowych

Głęboka integracja z narzędziami MissionKit

Wersja językowa:
Angielska
Obszar zastosowań:
Domowy
Firmowy
Liczba stanowisk:
1
Wersja produktu:
ESD (elektroniczna)
Okres licencji:
Bezterminowa
Systemy operacyjne:
Linux
MacOS
Windows
Windows Server
Kod producenta:
V23P-I001-0P
Segment rynku:
Komercyjny
Opcja zakupu:
Nowa licencja
Platforma sprzętowa
Windows, Windows Server
System operacyjny
Windows 11, 10, Windows Server 2012 lub nowszy