Altova UModel 2024 - Enterprise Edition
Gwarancja legalności: czytaj więcej Gwarancja legalności
Język
ENG
Liczba stanowisk
1
Obszar zastosowań
Domowy/Firmowy
Okres licencji
Wieczysta
Rodzaj licencji
ESD (Elektroniczna)
Architektura
32/64 bit

Altova UModel 2024 - Enterprise Edition

Altova UModel 2024 jest punktem wyjścia do udanego rozwoju oprogramowania i baz danych SQL. Wizualnie projektuj modele i generuj kod Java, C# lub VB.NET, skrypty SQL i dokumentację projektu. Lub wykonaj inżynierię wsteczną istniejących projektów w postaci diagramów UML, a następnie dopracuj swoje projekty i zakończ podróż w obie strony, ponownie generując kod. UModel sprawia, że ​​UML jest praktyczny w każdym projekcie. UModel jest dostępny w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych.

Objaśnienie licencji programu

 • Installed User - zakup licencjo na tyle komputerów, na ilu zamierzamy zainstalować program
 • Concurent User - model licencji dla współużytkownika umożliwia instalację oprogramowania udostępnianego w ramach jednej licencji na maksymalnie 10 komputerach, o ile wszystkie te komputery pracują jednocześnie w sieci lokalnej. Na przykład, jeśli użytkownik nabył licencję na 20 stanowisk, oprogramowanie może zostać zainstalowane na maksymalnie 200 maszynach, ale jednocześnie tylko 20 z nich może go używać.
 • Named User Każdą nabytą licencję można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, z tym że tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji jest uprawniony do korzystania z oprogramowania.
 • SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne ze strony producenta oraz aktualizacje do wszystkich nowych wersji programu są zapewnione.

Współpraca z bazami danych

UModel umożliwia współpracę z najpopularniejszymi relacyjnymi bazami danych, korzystając z ich natywnego języka interfejsu. Poniżej znajduje się lista niektórych z nich:

Najważniejsze cechy UModel 2024 - Enterprise Edition

UModel obsługuje wszystkie 14 typów diagramów architektury oprogramowania UML 2.5 , a także diagramy w stylu UML dla schematów XML i tabel w popularnych bazach danych SQL. Trzymaj swoje ulubione widoki diagramów i narzędzia UML na wyciągnięcie ręki, aby poprawić wydajność i produktywność. W diagramach UML tworzonych za pomocą UModel wszystko można dostosować — rozmiar, położenie, kolor, charakterystykę kroju pisma i style linii.

 • Diagramy klas i diagramy obiektów
 • Diagramy struktur złożonych
 • Diagramy komponentów
 • Diagramy wdrażania
 • Diagramy pakietów
 • Diagramy profili
 • Diagramy sekwencji
 • Diagramy aktywności
 • Diagramy maszyny stanowej
 • Diagramy przeglądu interakcji
 • Diagramy czasowe
 • Diagramy komunikacji

Najlepsze narzędzie do modelowania wizualnego

Elastyczne opcje układu UModel pozwalają nadać modelom najbardziej przejrzystą, najbardziej logiczną organizację. Siatka wyrównania tworzy ramy tła do umieszczania elementów diagramu. Gdy tworzysz nowe elementy lub przesuwasz istniejące w głównym okienku rysunku, wizualne linie przyciągania pomagają wyrównać z innymi istniejącymi elementami na diagramie.

Okna pomocnicze

Okna pomocnicze po lewej stronie głównego diagramu pomagają podczas tworzenia i przeglądania modeli. Możesz wybrać perspektywę projektu, wybierając ją z drzewa modelu, drzewa diagramów lub ulubionych.

Hiperłącze dla dowolnych elementów

UModel umożliwia dodawanie hiperłączy do dowolnego elementu na dowolnym diagramie UML. W projekcie można tworzyć hiperłącza do zewnętrznych plików, adresów URL lub innych diagramów. Twój opis stanie się wyskakującym tekstem dla hiperłącza.

Warstwy diagramu

UModel obsługuje warstwy diagramów. Każdy element można przypisać do określonej warstwy, a warstwy można zablokować, aby zapobiec zmianom.

Altova UModel to wizualny projektant arkuszy stylów dla XML, XBRL i baz danych

Altova UModel 2024 to potężny wizualny projektant arkuszy stylów i raportów do przekształcania danych XML, XBRL i baz danych do formatu HTML, RTF, PDF i OOXML oraz tworzenia e-formularzy. Obsługuje XSLT, XSL:FO, CSS i wszystkie główne bazy danych.

Inżynieria w obie strony

W miarę rozwoju projektu będziesz modyfikować i dodawać do oryginalnej bazy wygenerowanego kodu źródłowego, pracując bezpośrednio w źródłach Java, C++, C# lub Visual Basic .NET przy użyciu swojego ulubionego IDE. Możliwość inżynierii w obie strony UModel odczytuje zmodyfikowany kod i automatycznie odpowiednio aktualizuje diagramy UML. Ta synchronizacja zapewnia dokładność i trafność modelu w miarę zmian w kodzie.

Diagramy baz danych UML

Ponieważ aplikacje współpracują z rosnącymi ilościami danych, projekty i struktury baz danych stają się krytyczne dla rozwoju udanych projektów. UModel umożliwia importowanie istniejących tabel ze wszystkich popularnych relacyjnych baz danych w celu tworzenia diagramów baz danych UML , modyfikowania diagramów istniejących tabel i generowania skryptów zmian w bazie danych SQL w celu synchronizacji bazy danych lub projektowania nowych tabel i relacji w bazie danych od podstaw oraz tworzenia skryptów SQL CREATE.

Dokumentacja projektu UModel

Dokumentacja jest ważną częścią tworzenia oprogramowania. UModel przyspiesza to wymaganie, automatycznie generując dokumentację projektową w formatach HTML, Microsoft Word lub Rich Text (RTF).

Wbudowany projekt dokumentacji projektowej UModel oferuje wysoki poziom kontroli użytkownika, elastyczności i dostosowywania. Po wybraniu formatu wyjściowego i opcji przetwarzania obrazu możesz dostosować dokumentację projektową do swoich potrzeb. Można również wybrać poziom szczegółowości każdego elementu, na przykład diagramy hierarchii ułatwiające komunikowanie relacji między klasami.

Modelowanie SysML

Ponieważ system wbudowany otrzymuje dane wejściowe i generuje dane wyjściowe, jego wewnętrzne operacje i stany mogą być nieprzejrzyste. Może to utrudniać tworzenie, testowanie i debugowanie oprogramowania do sterowania systemami wbudowanymi. Modelowanie oprogramowania za pomocą Altova UModel i SysML pozwala stworzyć identyfikowalny plan, który jest przydatny do planowania, projektowania i dokumentowania opracowywanego systemu.

Notacja modelowania procesów biznesowych (BPMN)

Ponieważ komunikacja wspierająca różne działania biznesowe przyspiesza, coraz ważniejsze staje się posiadanie standardowego systemu modelowania, który może być łatwo odczytany i zrozumiany przez różnych użytkowników na różnych poziomach w organizacjach biznesowych, a jednocześnie może być używany do reprezentowania złożonych procesów z udziałem wielu stron lub przedsiębiorstw.

Business Process Modeling Notation to graficzny standard tworzenia diagramów podobnych do schematów blokowych, które są łatwo zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy biznesowych, w tym analityków biznesowych, programistów technicznych i menedżerów biznesowych. Standard BPMN jest utrzymywany przez Object Management Group (OMG), tę samą organizację, która administruje UML.

Porównanie funkcji Essentials, Professional oraz Basic

Enterprise
Professional
Basic
Wersja programu

32 bit

64 bit

Obsługiwane typy diagramów

UML 2.4 Diagram przypadków użycia

Diagram aktywności UML 2.4

Schemat komunikacji UML 2.4

Projekt arkusza stylów w oparciu o źródła bazy danych

Diagramy UML dla baz danych SQL

Diagramy modelu procesów biznesowych (BPMN 1.0 i 2.0).

Diagramy SysML i rozszerzenia SysML do diagramów UML

Funkcje edycji wizualnej

Paski narzędzi specyficzne dla diagramu

Kolorowanie składni w diagramach

Prawidłowe/niepoprawne podświetlanie podczas edycji diagramu

Pokaż / ukryj informacje o elemencie

Utwórz i nazwij warstwy diagramu

Wsparcie pracy zespołowej

Twórz główne projekty z wielu niezależnych podprojektów, które można edytować jednocześnie

Dołącz podprojekty przez odniesienie w trybach edytowalnych lub tylko do odczytu

Opcjonalnie dołącz podprojekty według kopii

Modelowe bazy danych SQL

Wyświetlaj bazy danych SQL na edytowalnych diagramach

Importuj istniejące bazy danych, aby tworzyć modele baz danych UML

Inżynieria kodu programu

Generowanie kodu w językach Java, C# i Visual Basic

Przypisz niestandardowe szablony generowania kodu według projektu

Inżynieria wsteczna kodu źródłowego C++ i plików binarnych

Inżynieria w obie strony – aktualizuj diagramy UML ze zmodyfikowanego kodu źródłowego

Generowanie kodu z diagramów sekwencji w językach Java, C# i Visual Basic

Wersja językowa:
Angielska
Obszar zastosowań:
Domowy
Firmowy
Liczba stanowisk:
1
Wersja produktu:
ESD (elektroniczna)
Okres licencji:
Bezterminowa
Systemy operacyjne:
Linux
MacOS
Windows
Windows Server
Kod producenta:
U23E-I001-0P
Segment rynku:
Komercyjny
Opcja zakupu:
Nowa licencja
Platforma sprzętowa
Windows, Windows Server
System operacyjny
Windows 11, 10, Windows Server 2012 lub nowszy