Altova SchemaAgent 2024
Gwarancja legalności: czytaj więcej Gwarancja legalności
Język
ENG
Liczba stanowisk
1
Obszar zastosowań
Domowy/Firmowy
Okres licencji
Wieczysta
Rodzaj licencji
ESD (Elektroniczna)
Architektura
32/64 bit

Altova SchemaAgent 2024 - graficzne narzędzie do zarządzania schematami XML.

Altova SchemaAgent 2024 to graficzne narzędzie do analizowania i zarządzania schematami XML, instancjami XML, plikami XSLT i WSDL w ramach projektu lub przedsiębiorstwa. Wizualizuj i łatwo zarządzaj powiązaniami plików za pomocą graficznego interfejsu projektowego.

Objaśnienie licencji programu

 • Installed User - zakup licencji na tyle komputerów, na ilu zamierzamy zainstalować program
 • Concurent User - model licencji dla współużytkownika umożliwia instalację oprogramowania udostępnianego w ramach jednej licencji na maksymalnie 10 komputerach, o ile wszystkie te komputery pracują jednocześnie w sieci lokalnej. Na przykład, jeśli użytkownik nabył licencję na 20 stanowisk, oprogramowanie może zostać zainstalowane na maksymalnie 200 maszynach, ale jednocześnie tylko 20 z nich może go używać.
 • Named User - każdą nabytą licencję można zainstalować na maksymalnie 5 komputerach, z tym że tylko użytkownik o określonej nazwie i licencji jest uprawniony do korzystania z oprogramowania.
 • SMP (Support and Maintenance Package) - wsparcie techniczne ze strony producenta oraz aktualizacje do wszystkich nowych wersji programu są zapewnione.

Najważniejsze cechy SchemaAgent 2024

Zarządzanie i analizowanie w prosty sposób schematami XML, XSLT i WSDL.

 • Analizuj relacje w dowolnym repozytorium plików, wskazanym graficznie
 • Natychmiast zidentyfikuj powiązane pliki
 • Przeciągnij i upuść do zarządzania IIR
 • Automatycznie wstaw kod IIR do plików, których dotyczy problem
 • Twórz złożone pliki XSD, XSLT i WSDL z mniejszych komponentów
 • Łatwe ponowne wykorzystanie znormalizowanych komponentów
 • Edytuj komponenty SchemaAgent w XMLSpy
 • Zapisz/wydrukuj graficzne przedstawienie swojej architektury informacji XML
 • Zrozum zależności i wpływ każdej zmiany

Altova SchemaAgent - wizualizuj i łatwo zarządzaj powiązaniami plików

Altova SchemaAgent to wizjonerskie narzędzie do zarządzania relacjami między plikami opartymi na XML - w całym projekcie, intranecie, a nawet przedsiębiorstwie.

Zarządzanie schematami XML

SchemaAgent wykorzystuje komponenty graficzne i linie oznaczone kolorami, aby przedstawić wizualną reprezentację architektury informacji XML. Pozwala to szybko ustalić relacje istniejące między powiązanymi schematami, a także różne komponenty i typy danych istniejące w każdym schemacie. Modyfikowanie połączeń i tworzenie nowych relacji importu, uwzględniania lub redefinicji (IIR) jest łatwe przy użyciu prostej funkcji przeciągania i upuszczania.

Zarządzaj i ponownie wykorzystuj zasoby XSLT

Przeglądając relacje między arkuszami stylów XSLT 1.0/2.0/3.0 a innymi plikami w widoku projektu graficznego SchemaAgent, możesz natychmiast zrozumieć, w jaki sposób wszelkie wprowadzone zmiany wpłyną na powiązane pliki.

Ponadto SchemaAgent pozwala graficznie tworzyć i zmieniać relacje między plikami, można łatwo ponownie wykorzystać istniejące komponenty i ograniczyć zbędne prace programistyczne.

Uzyskaj dostęp do zasobów SchemaAgent w XMLSpy

Możesz połączyć się z SchemaAgent podczas pracy z edytorem XMLSpy XML Schema i mieć dostęp do wszystkich schematów w ścieżce serwera SchemaAgent, jak również ich komponentów w oknach informacyjnych XMLSpy i pomocnikach wpisów.

Po wstawieniu jednego z tych komponentów do edytowanego schematu możesz wybrać, który schemat zawiera wymaganą definicję, a SchemaAgent automatycznie utworzy wymagane instrukcje include/import/redefine i rozpropaguje wszystkie zmiany w powiązanych plikach w SchemaAgent ścieżka serwera!

Integracja MapForce

Kiedy schematy XML są wykorzystywane jako źródło i/lub cel projektu mapowania danych MapForce, SchemaAgent wyświetla zmapowane węzły używane w każdym schemacie. Wyświetlane są również powiązane instancje XML i pliki WSDL, prezentując kompletne, dokładne przedstawienie sposobu, w jaki zasoby XML są wykorzystywane i łączone w całej organizacji.

Wersja językowa:
Angielska
Obszar zastosowań:
Domowy
Firmowy
Liczba stanowisk:
1
Wersja produktu:
ESD (elektroniczna)
Okres licencji:
Bezterminowa
Systemy operacyjne:
Linux
MacOS
Windows
Windows Server
Kod producenta:
G23Z-I001-0P
Segment rynku:
Komercyjny
Opcja zakupu:
Nowa licencja
Platforma sprzętowa
Windows, Windows Server
System operacyjny
Windows 11, 10, Windows Server 2012 lub nowszy