Altova FlowForce Server 2024
Gwarancja legalności: czytaj więcej Gwarancja legalności
Język
ENG
Liczba stanowisk
1
Obszar zastosowań
Domowy/Firmowy
Okres licencji
Wieczysta
Rodzaj licencji
ESD (Elektroniczna)
Architektura
32/64 bit

Altova FlowForce 2024 - narzędzie automatyzujące transformację danych.

Altova FlowForce Server 2024 jest przeznaczony do automatyzacji transformacji danych, generowania dokumentów i raportów oraz innych zadań wykonywanych przez dedykowane szybkie serwery, maszyny wirtualne lub stacje robocze skalowane do wymagań projektu.

Najważniejsze cechy serwerów FlowForce 2024

FlowForce Server stale sprawdza warunki wyzwalające, uruchamia i monitoruje wykonywanie zadań oraz rejestruje szczegółowe dzienniki wszystkich działań.

 • Automatyzuje wykonywanie Raptor XML/XBRL Server dla operacji przetwarzania XML i XBRL
 • Automatyzuje wykonywanie MapForce Server w celu wykonywania transformacji danych
 • Automatyzuje wykonywanie StyleVision Server w celu renderowania raportów, dokumentów i e-formularzy
 • Automatyzuje polecenia systemu plików lub dowolny proces, który można wykonać za pomocą wiersza poleceń
 • Aktywuje wykonywanie zadań według czasu, plików lub wyzwalaczy zdalnych
 • Obsługuje kontrolę przepływu za pomocą pętli, warunków, oceny wyników i obsługi błędów
 • Wyniki zadań w pamięci podręcznej zapewniają natychmiastową odpowiedź na żądania HTTP
 • Przechowuje szczegółowe dzienniki wykonania
 • Kontrola dostępu poprzez role, uprawnienia i uprawnienia
 • Intuicyjny interfejs WWW do zarządzania wszystkimi działaniami serwera
 • Obejmuje obsługę specyfikacji AS2 do bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych

Altova FlowForce zpewnia wsparcie dla wielu platform:

FlowForce Server zapewnia kompleksowe zarządzanie przepływem pracy i kontrolę nad dedykowanymi szybkimi serwerami, maszynami wirtualnymi działającymi lokalnie lub w chmurze, a nawet zwykłymi stacjami roboczymi skalowanymi do rozmiaru zadania.

Windows Server

Windows Server 2008 R2 SP1 z aktualizacją platformy, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022

Windows

Windows 7 SP1 z aktualizacją platformy, Windows 8, Windows 10 i Windows 11

Linux

AlmaLinux 9, CentOS 7 i Stream 8; Debiana 9, 10 i 11; RedHat 7, 8 i 9; Skalisty Linux 9; Ubuntu 18.04, 20.04 i 22.04

macOS

11 i nowsze

Altova FlowForce Server - wysoce konfigurowalny silnik przepływu pracy do wydajnej automatyzacji zadań integracji danych na poziomie przedsiębiorstwa.

FlowForce Server automatyzuje przepływy pracy w zakresie przetwarzania XML i XBRL, transformacji danych, generowania raportów i dokumentów oraz wielu innych zadań wykonywanych na dedykowanych serwerach, maszynach wirtualnych lub stacjach roboczych skalowanych do zakresu projektu.

Zadania serwera FlowForce

Zadanie serwera FlowForce to zadanie lub sekwencja zadań do wykonania przez serwer. Zadania mogą być tak proste, jak przeniesienie pliku lub wysłanie wiadomości e-mail, lub zadanie może wykonywać wiele czynności w celu wykonania złożonych przepływów pracy i przekazywania wyników (na przykład pliku) jako parametrów do innych zadań. Zadanie składa się z parametrów wejściowych, kroków, wyzwalaczy i innych ustawień.

Wyzwalacze

Elastyczny i wysoce konfigurowalny system wyzwalaczy zadań pozwala zaplanować przetwarzanie FlowForce Server na podstawie unikalnych wymagań każdego zadania.Wyzwalacze czasowe uruchamiają jednorazowe lub powtarzalne wykonywanie zadań, wyzwalacze systemu plików uruchamiają zadania po wykryciu zmiany w pliku lub folderze lub wyzwalacze HTTP odpytują identyfikator URI w poszukiwaniu zmian.

Dla każdego zadania można zdefiniować wiele wyzwalaczy, a kilka wyzwalaczy może być aktywnych jednocześnie. Za każdym razem, gdy uruchamiany jest dowolny wyzwalacz, przetwarzane są wszystkie kroki wykonania zadania.

Buforowanie wyników

Administratorzy FlowForce Server mogą zaplanować wykonanie czasochłonnego zadania i buforować wyniki. Dane z pamięci podręcznej mogą być następnie udostępniane, gdy dowolny użytkownik wykonuje zadanie jako usługę, zapewniając natychmiastowe wyniki.

Gdy zadanie serwera FlowForce jest udostępniane jako usługa sieciowa, wyniki zadania przechowywane w pamięci podręcznej zapewniają natychmiastową odpowiedź użytkownikom lokalnym lub mobilnym, ograniczoną jedynie szybkością sieci.

Bezpieczeństwo

FlowForce Server zawiera solidny zestaw funkcji bezpieczeństwa do kontroli dostępu do systemu.Administratorzy mogą konfigurować funkcje bezpieczeństwa, aby umożliwić wielu działom lub zespołom użytkowników współużytkowanie jednego wydajnego serwera fizycznego bez narażania na szwank swoich obiektów serwerowych lub prywatnych magazynów danych w dowolnym miejscu w sieci.

Porównanie funkcji Altova FlowForce Server 2024 oraz Advanced Edition

FlowForce Server
Advanced Edition
Kompatybilność między platformami

Windows, Windows Server

Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu

macOS

Automatyzacja innych serwerów Altova

Automatyzuje wykonywanie RaptorXML/XBRL Server

Automatyzuje wykonywanie MapForce Server

Automatyzuje wykonywanie StyleVision Server

Wdrażanie mapowań MapForce i projektów StyleVision bezpośrednio z MapForce i StyleVision

Opcje automatyzacji pracy

Automatyzuje wykonywanie dowolnego programu wiersza poleceń

Wbudowane funkcje do obsługi systemu plików, ftp, wysyłania poczty itp.

Kontrola przepływu z pętlami, warunkami, oceną wyników i obsługą błędów

Wbudowany język wyrażeń do obliczania wartości parametrów

Zaawansowane opcje buforowania wyników

Dystrybucja zadań na wiele serwerów

Konfigurowalne opcje uruchamiania zadań

Wyzwalacze oparte na czasie

Wyzwalacze podglądu plików i katalogów

Zdalne wyzwalacze plików

Wywołaj dowolne zadanie jako usługę internetową HTTP

Opcje ochrony

Solidne opcje bezpieczeństwa kontroli dostępu

Obsługa autoryzacji OAuth 2.0 w wywołaniach usług internetowych

Pełne wsparcie dla AS2 dla bezpiecznego transportu danych

Obsługa bezpiecznego FTP (SFTP)

Logowanie i raportowanie

Kompleksowe narzędzia do logowania

Wykresy i statystyki do monitorowania wydajności

Elastyczne opcje wdrożenia

Zainstaluj lokalnie lub w chmurze

Wersja językowa:
Angielska
Obszar zastosowań:
Domowy
Firmowy
Liczba stanowisk:
1
Wersja produktu:
ESD (elektroniczna)
Okres licencji:
Bezterminowa
Systemy operacyjne:
Linux
MacOS
Windows
Windows Server
Kod producenta:
F23Z-K001-S1
Segment rynku:
Komercyjny
Opcja zakupu:
Nowa licencja
Platforma sprzętowa
Windows, Windows Server, Linux, macOS
System operacyjny
Windows 11, 10, Windows Server 2012 lub nowszy, Red Hat Enterprise Linux 7 lub nowszy, CentOS 7, CentOS Stream 8, Debian 9 lub nowszy, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, AlmaLinux 9.0, Rocky Linux 9.0, macOS 11 lub nowszy