Allround Automations - PL/SQL Developer 15
Gwarancja legalności: czytaj więcej Gwarancja legalności
Język
ENG
Liczba stanowisk
1
Obszar zastosowań
Domowy/Firmowy
Okres licencji
Wieczysta
Rodzaj licencji
ESD (Elektroniczna)
Architektura
32/64 bit

PL/SQL Developer 15

PL/SQL Developer to kompleksowe środowisko programistyczne dedykowane specjalnie tworzeniu przechowywanych jednostek programowych dla baz danych Oracle. W miarę upływu czasu zauważalny był wzrost znaczenia logiki biznesowej i aplikacyjnej, które są przenoszone bezpośrednio do Oracle Server, w efekcie czego programowanie w języku PL/SQL stało się kluczowym elementem całego procesu programowania. Programiści PL/SQL skupiają się na łatwości użytkowania, jakości kodu oraz produktywności, co stanowi istotne zalety podczas tworzenia aplikacji dla środowiska Oracle.

Objaśnienie dotyczące licencji produktu

License Pack - PL/SQL Developer oferowany jest w ramach różnych pakietów licencyjnych, więc jeśli na przykład potrzebujesz licencji dla jednego użytkownika wybierz opcję Single User License, jeżeli na maksymalnie 5 użytkowników, wybierz opcję 5 User License, etc.

Service Contract - umowa serwisowa, która zapewnia wsparcie techniczne oraz aktualizacje przez okres 1 lub 3 lat. Bez takiej umowy, masz prawo otrzymywać jedynie poprawki do wersji oprogramowania, którą zakupiłeś.

Wszystko czego potrzebujesz do pracy z PL/SQL

Zintegrowany debuger

Zintegrowany debugger oferuje pełen zakres funkcji, takich jak wkrocz, przeskocz, wyjdź, uruchom do wyjątku, punkty przerwania, przeglądanie i ustawianie zmiennych, przeglądanie stosu wywołań oraz wiele innych. Debugowanie dowolnej jednostki programowej jest możliwe bez konieczności wprowadzania w niej jakichkolwiek modyfikacji, w tym wyzwalaczy i typów obiektów.

Okno SQL

Okno SQL pozwala na wprowadzenie dowolnej instrukcji SQL lub wielu instrukcji oraz przeglądanie lub edytowanie wyników w formie siatki. Funkcjonalność siatki wyników obejmuje tryb zapytania według przykładu, co umożliwia łatwe wyszukiwanie określonych rekordów w zestawie wyników. Dodatkowo, możliwe jest łatwe przywołanie wcześniej wykonanych instrukcji SQL z bufora historii.

Diagramy

Okno diagramu umożliwia tworzenie graficznej reprezentacji wybranych obiektów bazy danych Twojej aplikacji lub projektu, wraz z ich relacjami. Diagram może pełnić rolę dokumentacyjną oraz stanowić obszar roboczy. Kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy umożliwia dostęp do wszystkich funkcji obiektu, a dwukrotne kliknięcie obiektu wywoła domyślną akcję dla danego typu obiektu.

Najlepszy edytor z wielowątkowym IDE

PL/SQL Developer to wielowątkowe środowisko programistyczne (IDE), co oznacza, że możesz kontynuować pracę bez przerywania podczas wykonywania zapytań SQL, programów PL/SQL, sesji debugowania i innych aktywności. Ta zaawansowana cecha pozwala na płynne działanie programu nawet w przypadku popełnienia błędu programistycznego. Możesz w dowolnym momencie przerwać wykonanie bieżącej operacji lub zapisać swoją pracę, co gwarantuje stabilność i niezawodność IDE, niezależnie od zaistniałych sytuacji.

Potężny edytor PL/SQL

Dzięki zastosowaniu podświetlania składni, wsparcia dla SQL i PL/SQL, szczegółowych opisów obiektów, asystenta kodu, wskazówek kompilatora, możliwości refaktoryzacji, upiększania PL/SQL, organizacji kodu, hierarchii kodu, składania kodu, nawigacji hiperłączy, biblioteki makr oraz wielu innych zaawansowanych funkcji, nasz edytor zgodny z Unicode z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników

Testowanie regresji

W celu testowania regresji, PL/SQL Developer oferuje wbudowany menedżer testów, który pozwala na zdefiniowanie i uruchomienie zestawu testów oraz szybkie sprawdzenie, czy wszystkie testy są poprawnie wykonane. W razie wystąpienia błędu, Kierownik Testów może uruchomić Debugger w celu zbadania przyczyny problemu. Ponadto, możliwe jest uruchamianie zestawów testów z okna poleceń, co umożliwia zautomatyzowane testowanie regresji. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom, proces testowania w PL/SQL Developer jest bardziej wydajny i efektywny.

Raporty

W PL/SQL Developer istnieje wbudowana funkcja generowania raportów, która pozwala na tworzenie raportów opartych na danych aplikacji lub słownika Oracle. W programie znajduje się wiele gotowych raportów standardowych, ale także możesz łatwo tworzyć własne raporty niestandardowe. Te niestandardowe raporty mają możliwość zapisania w postaci pliku raportu, który następnie można umieścić w menu raportów. Dzięki temu funkcjonalności tworzenia własnych, często używanych raportów niestandardowych, stają się bardziej dostępne i ułatwiają pracę z danymi aplikacji czy słownika Oracle.

Diagramy

Okno diagramu umożliwia tworzenie graficznej reprezentacji wybranych obiektów, umożliwiając łatwe zwizualizowanie (częściowo) obiektów bazy danych Twojej aplikacji lub projektu oraz ich relacji. Diagram może pełnić funkcje dokumentacyjne, ale również służyć jako obszar roboczy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obiekcie umożliwia dostęp do wszystkich funkcji tego obiektu, natomiast dwukrotne kliknięcie obiektu wywołuje domyślną akcję dla danego typu obiektu.

Okno SQL

Okno SQL umożliwia wprowadzenie dowolnej instrukcji SQL lub zestawu instrukcji oraz umożliwia przeglądanie lub edytowanie wyników w siatce. W tym oknie dostępny jest również tryb zapytania według przykładu, który pozwala na wyszukiwanie określonych rekordów w wynikach. Dodatkowo, masz możliwość łatwego przywoływania wcześniej wykonanych instrukcji SQL z bufora historii. Edytor SQL w tym oknie zapewnia te same zaawansowane funkcje, co edytor PL/SQL.

Harmonogram DBMS

Możesz korzystać z narzędzia DBMS Scheduler, aby uzyskać dostęp do harmonogramu bazy danych Oracle (DBMS_SCHEDULER), które jest dostępne w Oracle 10g i nowszych wersjach. To narzędzie pozwala na zarządzanie definicjami obiektów DBMS Scheduler, takimi jak Zadania, Programy, Windows i inne. Dodatkowo, można je używać do zapytań o informacje dotyczące uruchomienia zadań, co umożliwia monitorowanie i analizę działań w harmonogramie.

Projektowanie

W celu organizacji pracy, możesz skorzystać z wbudowanej koncepcji projektu w PL/SQL Developer. Projekt składa się z kolekcji plików źródłowych, obiektów bazy danych, notatek i opcji. Dzięki temu możesz pracować w ramach określonego zestawu elementów, zamiast kompletnego zasobu bazy danych lub schematu. To ułatwia odnalezienie potrzebnych elementów projektu, skompilowanie wszystkich elementów projektu oraz przenoszenie projektu z jednej lokalizacji lub bazy danych do innej. Dzięki funkcjonalności projektu, zarządzanie i efektywność pracy w PL/SQL Developer są znacznie usprawnione.

PL/SQL Developer
Optymalizacja wydajności

W celu zoptymalizowania wydajności swojego kodu SQL i PL/SQL, warto skorzystać z PL/SQL Profilera, który umożliwia przeglądanie informacji o taktowaniu każdej wykonanej linii kodu PL/SQL (dostępny od Oracle8i i nowszych wersji). Dodatkowo, możesz automatycznie uzyskiwać statystyki dotyczące wykonanych instrukcji SQL i programów PL/SQL. Te statystyki obejmują między innymi wykorzystanie procesora, operacje wejścia/wyjścia blokowego, rekordy wejścia/wyjścia, skanowanie tabel, sortowanie i inne aspekty. Dzięki tym danym, będziesz w stanie zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji, co przyczyni się do osiągnięcia lepszej wydajności Twojego systemu bazodanowego.

PL/SQL Developer
Wersja językowa:
Angielska
Obszar zastosowań:
Domowy
Firmowy
Typ licencji:
Komercyjna
Liczba stanowisk:
1
Wersja produktu:
ESD (elektroniczna)
Okres licencji:
Bezterminowa
Systemy operacyjne:
Windows
Kod producenta:
8994.1
Segment rynku:
Komercyjny
Opcja zakupu:
Nowa licencja
Platforma sprzętowa
Windows
System operacyjny
Windows 11, 10, 8, 7, Vista, 2008, 2003, XP